Articles by admin

TRADYCJA-NARÓD-DYSCYPLINA

Trzy filary społeczeństwa. Rozmyślania o tych wszystkich ponadczasowych wartościach, które przyszło nam wyznawać, głosić i bronić, często przynoszą masę pytań intelektualnej i empirystycznej natury. Czy jesteśmy tradycjonalistami w wąskim sposobie dywagowania grup postkonserwatywnych, które rozumieją…


ZAPOMNIANE PRELUDIUM KATYNIA

W sprawie zbrodni katyńskiej powiedziano – jak się pozornie wydaje – już wszystko, wskazując jednoznacznie i bezdyskusyjnie, iż było to wewnętrzne dzieło najwyższych kręgów reżimu sowieckiego i jego krwawego miecza NKWD. Tzw. niepodległościowcy upraszczają tę…


PRZECIWKO SOCLIBERALNEMU SYSTEMOWI

Powstałe po 1989 roku nowe warunki społeczno-polityczne, przyniosły wiele chaosu w prawidłowym ocenianiu pojęć, doktryn i idei. My, nacjonaliści, wyznawcy narodowo-radykalnych poglądów na świat, musimy zająć zdecydowaną pozycję w obecnym konflikcie sił ducha i triumfującego…


ROMAN GIERTYCH W ŚWIETLE FAKTÓW

Na oczach Polaków wódz Ligi Polskich Rodzin – zwany Romciem Paluchem, Romulusiem, Mówiącym Koniem itp. – dokonuje samounicestwienia własnego ugrupowania, co wynika z jego oportunizmu i cynicznej gry o zachowanie resztek władzy. To nie przypadek,…


PRZEDSZKOLE NARODU

Nasze kochane władze traktują nas jak dzieci, którym ciągle trzeba podcierać tyłki, poprawiać śliniaczki i przeprowadzać przez ulicę, bo się ufajdamy kupą, wysmarujemy sobie gębusie kaszką manną albo wpadniemy z głupoty pod ciężarówkę z burakami….


ROSJA WALCZY ZE ZŁODZIEJAMI

Różnica polega na tym, że prezydent Rosji rozgniótł dosłownie i w przenośni antynarodową klikę oligarchów, prawie zawsze żydowskiego pochodzenia, niszcząc ich potęgę materialną oraz zmuszając do emigracji( np. Borysa Abramowicza Bierezowskiego i Władimira Gusińskiego) lub…


MAŁPY W DEMO-CYRKU

Przez ostatnie kilkanaście lat wykreowano jedynie słuszny układ, który można nazwać neo- solidarnościowo – postkomunistycznym. Opanował on sfery finansowo-bankowe, polityczne i medialne. Te naczynia połączone wspierają się wzajemnie na każdym polu. Kto by nie rządził…


NACJONALIZM WCZORAJ I DZIŚ

SZLAKI NARODOWEGO MYŚLENIA Naród, jako twórcza wspólnota kulturowo-cywilizacyjna, wydaje się być w postępującej defensywie. Nie można mówić o trwałej jedności interesów i obyczajów, kiedy wszechwładny liberalizm z zasady niweczy duchową monolityczność (umundurowanie dusz), będąc piewcą…


MISTYCYZM NACJONALIZMU

Obóz nacjonalistycznych tradycjonalistów odrzuca z najwyższym obrzydzeniem stan Narodu i Państwa, powstały w wyniku demokratyczno-anarchistycznych procesów rozkładu, które zachodzą na naszych oczach. Nigdy nie sprzedamy narodowej wielkości i tradycjonalistycznego porządku za ułudę fałszywej wolności wyborczego…


EUROPEJSKA JEDNOŚĆ

EUROPA NARODOWEGO ZJEDNOCZENIA W pogodni za potrzebami dnia doczesnego, nie możemy nie pochylić się nad korzeniami naszej kultury i cywilizacji, a te są w perfidny sposób podcinane.Ze zgnilizny moralnej i mieszanek religijno-rasowych uczyniono dogmat założycielski…