Articles by admin

No Image

Stronnictwo Narodowe aktualnie

CZOŁEM WIELKIEJ POLSCE ! Czekające od 2004 roku Stronnictwo Narodowe czeka na swoją reaktywację. Leży sobie spokojnie na bibliotecznej półce choć w międzyczasie odbyły się dwa kongresy do których zobowiązuje statut partii. Jest nadal w…


Historia Stronnictwa Narodowego – z Wikipedii

Stronnictwo Narodowe (III Rzeczpospolita) Stronnictwo Narodowe (SN) tzw. senioralne – partia polityczna, w nawiązaniu do formacji przedwojennej reaktywowana w lipcu 1989 r. w Warszawie przez Jana Ostoję Matłachowskiego, Bogusława Rybickiego i Edwarda Masteja. Program SN Stronnictwo Narodowe odwoływało się do tradycji przedwojennej endecji, głównie…