POLITYKA – ŚWIAT

FRONT „EUROPA”

RATUJMY NASZĄ SPUŚCIZNĘ!   FRONT  „EUROPA”   W pogodni za potrzebami dnia doczesnego, nie możemy nie pochylić się nad korzeniami naszej kultury i cywilizacji, a te są w perfidny sposób podcinane. Ze zgnilizny moralnej i…

Read More

MASZEROWAĆ NIE ŻEBRAĆ!

SIŁA, HONOR,PRZEZNACZENIE…   FUNDAMENTEM IDEI NARODOWEJ OBECNYCH CZASÓW, MUSI BYĆ  TRADYCJONALIZM-AUTORYTARYZM-HIERARCHIA-DYSCYPLINA. GDY ROZSYPUJE SIĘ KRAJ, A NARÓD POGRĄŻA SIĘ W ZGNILIŹNIE, NIE MOŻNA SNUĆ MARZEŃ,ŻE JAKAŚ KUPA PARTYJNA URATUJE TO, CZEGO ANARCHIA DEMOKRATYCZNA NIE ZATRZYMA,…


NARADA JUDEOMAGIKÓW

Tragedią naszej rzeczywistości jest dominacja osobników stanowiących w oczywisty sposób reprezentację obcych interesów oraz postaci z gatunku leninowskich pożytecznych idiotów, którzy za możliwość eksponowania płaskich teoryjek z cudzych kieszeni , gotowi są na wszelkie samoośmieszenie…BATALIONY ZNOWU MASZERUJĄ

WSPÓŁCZESNE NIEMCY-POWRÓT DO ŹRÓDEŁ? BATALIONY ZNOWU MASZERUJĄ Niespotykany wzrost potęgi gospodarczo-politycznej Niemiec, co nastąpiło po wchłonięciu NRD przez RFN(była to wewnątrz niemiecka aneksja państwa zależnego od Związku Sowieckiego przez państwo podporządkowane USA, a nie żadne…


CHCEMY WYBORU!!!

Papierowa wojna (pseudo)elit, która rozpętała się z zaciekłością nie notowaną od 1989 roku, rodzi przed nami zasadniczy dylemat. Dlaczego niezależni w myśli i czynie Polacy, muszą wybierać pomiędzy dżumą a cholerą; obozem liberalno-neokomunistycznym i chadecko-piłsudczykowskim,…


BIAŁORUSKIE DYLEMATY

Istnieje teoria, że Aleksander Łukaszenko stworzył coś na kształt Wielkiego Księstwa Litewskiego przed unią z Polską(idea, że to Białoruś dziedziczy tradycje Wielkiego Księstwa jest wśród tamtejszej inteligencji niezwykle silna). Tak to określa anonimowy opozycjonista: „A…


TRADYCJA-NARÓD-DYSCYPLINA

Trzy filary społeczeństwa. Rozmyślania o tych wszystkich ponadczasowych wartościach, które przyszło nam wyznawać, głosić i bronić, często przynoszą masę pytań intelektualnej i empirystycznej natury. Czy jesteśmy tradycjonalistami w wąskim sposobie dywagowania grup postkonserwatywnych, które rozumieją…


ROMAN GIERTYCH W ŚWIETLE FAKTÓW

Na oczach Polaków wódz Ligi Polskich Rodzin – zwany Romciem Paluchem, Romulusiem, Mówiącym Koniem itp. – dokonuje samounicestwienia własnego ugrupowania, co wynika z jego oportunizmu i cynicznej gry o zachowanie resztek władzy. To nie przypadek,…


ROSJA WALCZY ZE ZŁODZIEJAMI

Różnica polega na tym, że prezydent Rosji rozgniótł dosłownie i w przenośni antynarodową klikę oligarchów, prawie zawsze żydowskiego pochodzenia, niszcząc ich potęgę materialną oraz zmuszając do emigracji( np. Borysa Abramowicza Bierezowskiego i Władimira Gusińskiego) lub…