Robert Larkowski

FRONT „EUROPA”

RATUJMY NASZĄ SPUŚCIZNĘ!   FRONT  „EUROPA”   W pogodni za potrzebami dnia doczesnego, nie możemy nie pochylić się nad korzeniami naszej kultury i cywilizacji, a te są w perfidny sposób podcinane. Ze zgnilizny moralnej i…

Read More

MASZEROWAĆ NIE ŻEBRAĆ!

SIŁA, HONOR,PRZEZNACZENIE…   FUNDAMENTEM IDEI NARODOWEJ OBECNYCH CZASÓW, MUSI BYĆ  TRADYCJONALIZM-AUTORYTARYZM-HIERARCHIA-DYSCYPLINA. GDY ROZSYPUJE SIĘ KRAJ, A NARÓD POGRĄŻA SIĘ W ZGNILIŹNIE, NIE MOŻNA SNUĆ MARZEŃ,ŻE JAKAŚ KUPA PARTYJNA URATUJE TO, CZEGO ANARCHIA DEMOKRATYCZNA NIE ZATRZYMA,…


NARADA JUDEOMAGIKÓW

Tragedią naszej rzeczywistości jest dominacja osobników stanowiących w oczywisty sposób reprezentację obcych interesów oraz postaci z gatunku leninowskich pożytecznych idiotów, którzy za możliwość eksponowania płaskich teoryjek z cudzych kieszeni , gotowi są na wszelkie samoośmieszenie…


ETOS PODKŁADAŁ SOBIE ŚWINIE

Obóz lewicy laickiej( Unia Demokratyczna/Wolności/Partia Demokratyczna/obecnie w dużej mierze osobnicy poupychani na synekurach przez Platformę Obywatelską) jest przedstawiany jako krąg niezłomnych druhów, którzy w walce z komunizmem byli niezwykle solidarni i jeden za drugiego poszedłby…BATALIONY ZNOWU MASZERUJĄ

WSPÓŁCZESNE NIEMCY-POWRÓT DO ŹRÓDEŁ? BATALIONY ZNOWU MASZERUJĄ Niespotykany wzrost potęgi gospodarczo-politycznej Niemiec, co nastąpiło po wchłonięciu NRD przez RFN(była to wewnątrz niemiecka aneksja państwa zależnego od Związku Sowieckiego przez państwo podporządkowane USA, a nie żadne…


ESBECKIE KORZENIE III RP

PRZYCZYNEK DO CZYSTOŚCI ETOSU… Cały naród(wybrany?) głośno pomstował, że wstręciuchy z IPN-u wywlekli na światło dzienne dokumenty z tajnych rozmów świętego Jacka Kuronia od Zupek ze Służbą Bezpieczeństwa, które bohater korowszczyzny prowadził w latach 1985-1988…


BIAŁORUSKIE DYLEMATY

Istnieje teoria, że Aleksander Łukaszenko stworzył coś na kształt Wielkiego Księstwa Litewskiego przed unią z Polską(idea, że to Białoruś dziedziczy tradycje Wielkiego Księstwa jest wśród tamtejszej inteligencji niezwykle silna). Tak to określa anonimowy opozycjonista: „A…


BUNTOWNICY NA SMYCZY SYSTEMU

Bunt kontrolowany przez System. Dużo już pisaliśmy o tupeciarstwie, fałszywym „pijarze” i chamstwie niejakiego Jurasa Owsiaka, pieszczocha wszystkich możliwych mediów i polityków, który omamił swymi bełkotliwymi wrzaskami w lewackim duchu, pewien odłam polskiej młodzieży. Nie…


TRADYCJA-NARÓD-DYSCYPLINA

Trzy filary społeczeństwa. Rozmyślania o tych wszystkich ponadczasowych wartościach, które przyszło nam wyznawać, głosić i bronić, często przynoszą masę pytań intelektualnej i empirystycznej natury. Czy jesteśmy tradycjonalistami w wąskim sposobie dywagowania grup postkonserwatywnych, które rozumieją…